Mga artifact ng Pilipinas naka-display sa Peabody Museum ng Harvard University

Mga Fil-Am students ng Harvard namangha sa mga Philippine artifacts na nasa Peabody Museum.

Bagobo women’s trinket bag, Ifugao food bowl na inukit mula sa kahoy, at maliit na Igorot bag, yan ay ilan lamang na mga Filipino artifacts na naka-display sa Peabody Museum of Archaeology and Ethnology sa Harvard University.

Namangha at hindi inakala ng mga Filipino-American students sa Harvard na mayroon palang mahigit sa 8,000 ethnographic at photographic materials sa museum na ito na mula sa Pilipinas.

Ilan sa mga estudyanteng Filipino-American ang unang nakakita sa mga display na mula sa inaugural Filipino Language class ng Harvard na tinuturuan ni Lady Aileen Orsal, ang kauna-unahang Filipino language preceptor na nagtuturo sa prestihiyosong unibersidad.

Sa ulat ngĀ ABS-CBN News, galing sa personal collection ni William Forbes, isang American diplomat na naging governor general sa Pilipinas mula 1909 hanggang 1913, ang ibang larawan na nasa museum.