May pera sa forever! Mga mag-asawang higit 50 years nang kasal sa Nueva Vizcaya, makakatanggap ng Php50K

Ipinasa na ng Sangguniang Panlalawigan ng Nueva Vizcaya ang ordinansang magbibigay ng insentibo sa mga mag-asawang higit limang dekada nang nagsasama.

Sa kabila ng usapin sa pag-apruba ng divorce sa Pilipinas, may isang paraan ang Sangguniang Lalawigan ng Nueva Vizcaya upang parangalan ang mga mag-asawang talagang pinandigan ang salitang forever dahil makakatanggap sila ng Php50,000 mula sa pamahalaan.

Ayon sa ulat ng ABS-CBN, ang “Enduring Devotion Award” ay magbibigay ng insentibo sa mga mag-asawang kasal ng limang dekada o higit pa. Kabilang din dito ang mga indigenous people o elder na nagsasama ng higit 50 taon.

Ang tanging kondisyon para matubos ang pabuya, kailangan ay walang record ng violence against women and children, isang dekada nang nakatira sa Nueva Vizcaya, at walang pending na annulment case.

Ilabas na ang mga marriage certificate mula sa baul!